Thuốc tím Thái Lan rải gốc trị rầy, rệp, bọ trĩ, bọ cánh cứng… – Gói 100gr

43.000 

Diệt rệp vừng, bọ phấn trắng, bọ trĩ, rệp sáp, mọt ngũ cốc, bọ rùa, bọ cánh cứng, cào cào ăn lá, mối trên rau, hoa, cây ăn quả, cây cảnh…