Phân Trùn Quế Hạt Mận phân giải chậm trong 6 tháng – Túi 1kg

55.000 

  • Chuyên dùng cho Hoa Hồng, Hoa Lan, Hoa trồng chậu.
  • Dinh dưỡng phân giải chậm trong hơn 6 tháng.