Giá thể trồng Sen đá, Xương rồng – Túi 3dm3

35.000 

Công thức trộn chuyên dùng cho cây mọng nước: sen đá, xương rồng, nha đam, lan càng cua…