Giá thể trồng Sen đá, Xương rồng – Bao 12dm3

105.000 

Công thức trộn chuyên dùng cho cây mọng nước: sen đá, xương rồng, nha đam, lan càng cua…