Giá thể hỗn hợp trồng hoa lan RED – Bao 9dm3

120.000 

Giá thể chuyên dùng cho: Phi điệp, Hồ điệp, Dendro, Địa lan, Đai châu, Cẩm cù, Lan kiếm, Mokara…