Dinh dưỡng cao cấp kích mầm, chồi – Lọ 120ml

50.000 

S-AMIN kích chồi, bật lộc, dưỡng lá, dưỡng hoa nhưng không gây ức chế rễ như các loại kích chồi mầm chứa phyto-hoocmon.