Đá bọt Indonesia (Pumice) tăng giữ ẩm, giảm thoát hơi nước, làm mát rễ; SIZE 2-3

20.000 

  • Dùng lót đáy chậu hoa lan, cây cảnh làm mát rễ, tích trữ nước.
  • Phủ mặt chậu cây cảnh, cây văn phòng giúp tăng tính thẩm mỹ, giảm thoát hơi nước.