Combo 3 hũ chế phẩm sinh học phòng, trị nấm đốm đen, thối nhũn, thán thư, sâu xanh, rệp mềm

155.000 

ABii phòng, trị các bệnh phổ biến trên hoa như: Bọ trĩ (xoăn lá), Vàng lá, Đốm đen,Rệp sáp, Rệp vảy, Mốc xám, Sâu xanh, Nấm rễ, Đen thân…