Chế phẩm Trichoderma ủ rác nhà bếp, xử lý giá thể, giải độc rễ – Hũ 160gr

65.000 

Chế phẩm TRICHODERMA 10^9 cfu (> 16 tỷ bào tử) có nhiều tác dụng trong thực tế như: ủ rác nhà bếp thành phân bón, xử lý mùi hôi phân bón, xử lý đất trồng & giá thể trước khi trồng…