NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ
@nongnghiepdothi.com

Top 10 SẢN PHẨM NỔI BẬT

Giảm giá!
105.000 
35.000 
Giảm giá!
120.000 
50.000 
55.000 
65.000 
175.000 
55.000 
150.000 
150.000 

PHÂN BÓN & DƯỠNG CHẤT

35.000 
45.000 
90.000 
25.000 
25.000 
25.000 
50.000 
50.000 
65.000 

Đất trồng & Giá thể

35.000 
35.000 
20.000 
20.000 
25.000 
35.000 
50.000 
130.000 
10.000 
20.000 

Dụng cụ làm vườn

45.000 
160.000 
25.000 
40.000 

Phòng trừ nấm, bệnh

43.000 
155.000 
25.000 
40.000 
40.000 
55.000 

Chậu trồng cây & Phụ kiện

150.000 
20.000 
40.000 
65.000 
60.000 
100.000 
40.000 
70.000 
70.000 
20.000 
30.000 
10.000